Viktoria Martincsek


Verksamhetsansvarig, VD

  • Viktoria är specialiserad inom skatterättens område, men arbetar även med utlänningsrätt och de flesta andra civilrättsliga områden.
  • Viktoria är även verksamhetsansvarig, delägare och medgrundare av Gota Collector AB.
  • Viktoria har tidigare arbetat som skattejurist på PWC, med specialisering inom bolagsbeskattning och bolagsmoms.. Hon har också varit verksam inom juristfacket JUSEK.


Verksamhetsansvarig Viktoria Martincsek

Facebook Twitter RSS Feed
Gota Collector AB Innehar Inkassotillstånd från Datainspektionen.© Copyright Gota Collector AB 2016